Goigs a Sant Sebastià. Fondarella (Pla d'Urgell, Lleida)

GOIGS EN LLOANÇA A SANT SEBASTIÀ, PATRÓ DE FONDARELLA

Sant Sebastià màrtir

De noblesa i de virtut
clar espill Déu vos formà
Doneu-nos tota salut
màrtir Sant Sebastià.

Als cristians perseguits
dels quals la fe professàveu,
en les presons afligits
amb caritat consolàveu:
del gran Déu lo que heu rebut
doneu amb lliberal mà.
...
Fondarella molts anys ha
vostra relíquia venera
i per sant patró espera
lliure de pesta serà:
per l'honra que li ha cabut
cultes vos consagrarà.
...
A l'any mil vuit cents i tres
que tots anys festa us farà
primer dilluns de setembre
Fondarella us va votar:
els beneficis rebuts
aquell vot els obligà.

Doncs tal poder i virtut
posà Déu en vostra mà
Doneu-nos tota salut
màrtir Sant Sebastià.

Agraeixo a Dionís Gutiérrez i Rosich, Mantenidor del Servei d'Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida, l'aportació dels presents Goigs.
Ermita de Sant Sebastià a Fondarella (s. XVIII)
Foto: Mascançà

Comentaris