Poema a Santa Maria de Ripoll (Ripollès, Girona)

TRADUCCIÓ CATALANA FETA SOBRE VERSIÓ CASTELLANA DEL SACERDOT D. LLUÍS KOUDELKA PER MOSSEN JACINTO VERDAGUER.

Santa Maria de Ripoll

¡Oh santa Verge, d'hon lo Ter
rega, encaxant ab lo Freser,
la hermosa terra catalana,
á ma nació'ls braços obriu,
tot allargantli'l voraviu
del blau mantell de sobirana!

Oh santa Verge Ripollesa,
fa deu cents anys, en la devesa,
vostre casal, com un gran arbre,
monjos y prínceps ha abrigat,
fins que ha romput un segle barbre
exa resclosa del passat.

Oh santa Verge Ripollesa,
per vos s'acaba la tristesa,
avuy renaix l'antiga laura
que á vostra llum tan resplandi,
y es lo Sant Pare qui restaura
lo que'l diable destruhí.

Oh santa Verge de Ripoll,
de trobadors ab l'arpa á coll
plena es avuy vostra capella;
dexáu que un fill de sant Benet
de vostres gracies al esplet
vinga á entonar cançó novella.

Oh santa Verge, d'hon lo Ter
rega, junyint ab lo Freser,
la hermosa terra catalana,
la má á Bohemia donáu,
tot allargantli com cel blau
vostre mantell de sobirana.

.

Comentaris