Goigs a Sant Pere apòstol. Sant Pere de Madrona a Berga (Berguedà, Barcelona)


Com de Jesucrist hereu
vos nombrà el Totpoderós:
los nostres prechs escolteu
Sant Pere Apostol sortós.

En el mar de Galilea
mentres estabau pescant
deixebles per la pelea,
amb el vostre germá Andreu
de Ell vos fereu seguidors.
...
Desde aquest alt promontori,
hont esteu per vigilant
vullau ser ferm adjutori
pels de Berga i la Valldan,
benehint el seu conreu,
fent que'l fruit sigui abundós.HIMNE:

Oh gloriós Sant Pere,
Puix teniu poder gran,
dongui'ns abric vostra bandera;
salveu a Berga i La Valldan.

Des d'aquest cim, invicte Pere,
suprem Pastor i Apòstol sant,
feu que la fe mai torni enrera:
salveu a Berga i La Valldan.

Feu que, seguint vostres petjades,
mentre vivim com peregrins,
no desmaiem en les pujades
tan pedragoses dels camins.

Feu que, valents durant la vida,
vostra gran festa popular,
la celebrem fent la sortida
cap a eixos graus amb goig pujar.

Arribats dalt, dintre l'ermita,
els vostres goigs devots cantem;
i satisfets de la visita,
a nostres llars contents tornem.


*Sento no poder oferir els Goigs i l'Himne amb més resolució. Estan extrets de la web
www.todocoleccion.net

Església de Sant Pere de Madrona
Foto i més informació: Conèixer Catalunya

Foto: Jcurru

Comentaris