Consagració a la Mare de Déu de Núria. Núria (Ripollès, Girona)

Capelleta portàtil de la Mare
de Déu de Núria
Verge de Núria,
Patrona i Mare meva,
amb el cor tot esponjat d'amor,
jo vinc avui, humil i ferventa
a consagrar-me a Vós.

Preneu, Senyora, tot el meu ésser;
jo bolco tot el meu cor al vostre.
Feu-me pura com la neu dels cims que us envolten, senzilla com les petites flors que guarneixen vostra vall, ferma com les arestes dels pics alterosos que us guarden i suau com la dolça boirina que els amoixa.

Feu que la meva vida sigui digna de Vós i que, a imitació vostra, s'escoli en un càntic d'amor al vostre Fill Diví.
No em deixeu de la mà, Senyora, fins que, pels eterns camins de les estrelles,
arribi al Cel per allí lloar-vos per sempre.

Amén.

Santuari de Núria, amb la boira que es va esbargint.
Foto: Josep Maria


Comentaris