Goigs a sant Pere apòstol. Sant Pere de Torelló (Osona, Barcelona)

Sant Pere apòstol

Princep del Apostolát,
y de la Iglesia Pastor:
Apostol de Deu amát
siau nostre Protector.

Fonch vostre patria ditxosa
Bethsaida en lo Poble Hebreu,
vivint vida industriosa
ab lo germá Sant Andreu
de pescár ab lo filát,
y una barqueta menor.
...
Puix la Vila de Sant Pere
per cognom de Toralló
desitjosa, que prospere
vostre Culto, y Devociò,
Patró vos ha proclamát
per ser son Valedor.

Puix lo Cel vos ha donát
ser son Porter obridor:
Apostol de Deu amát
siau nostre Protector.


Compartiment central d'un retaule de Sant Pere, procedent de Sant Pere de Torelló i conservat al Museu episcopal de Vic. Primera meitat del s. XV. Foto: Josep Maria.

Església parroquial de Sant Pere de Torelló
Foto: Pere

Comentaris