Himne a la Santíssima Trinitat

Santíssima Trinitat. Catedral de Còrdova.

Ja el sol ardent se'n va a la posta;
oh Vós eterna resplendor,
Déu Un i Tri, dins el cor nostre
poseu el foc del vostre amor.

A Vós alcem els nostres himnes,
de sol a sol, amb cor fidel,
per tal que un dia siguem dignes
de repetir-los dalt el cel.

Glòria perenne, honor i càntics
a Vós, oh Pare omnipotent,
a l'Unigènit i al Paràclit,
ara i després i sempre.
Amén.

Comentaris