Goigs a sant Baldiri. Ermita al Port de la Selva (Alt Empordà, Girona).

GOIGS DEL GLORIÓS SANT BALDIRI BISBE Y MARTIR QUE SE CANTAN EN LA HERMITA DEL PORT DE LA SELVA.

Sant Baldiri de Nimes

Puix teniu tanta virtud
devant de Deu poderós:
pregàu per nostra salut,
Sant Baldiri Gloriós.

Per la gracia del Senyor
foreu elegit Prelat;
y rebut ab gran amor
en Nimes noble Ciutat:
coneixent vostra virtut,
y zel de Deu fervorós.
...
Tots los Christians devots
que' us vindrán á visitar,
alcansaulos per sos vots
del Senyor, quels vulla dar:
en esta vida virtut,
y en l'altra etern repós.

Al Malalt que está perdut
y de vida perillós:
alcansauli la salut,
San Baldiri Gloriós.

Agraeixo a l'Adolf Cabanyes l'aportació d'aquests goigs

Ermita de Sant Baldiri de Tavellera al costat de la Torre de Sant Baldiri
Retall d'una foto de Rafael Corredor (any 2018)

L'ermita l'any 1924. Foto: Memòria Digital de Catalunya.

Retall d'una foto de Joan Bisbe (any 2023)


Comentaris