Goigs a sant Lluc evangelista. Santuari del Miracle de Riner (Solsonès, Lleida).

GOIGS DEL GLORIOS SANT LLUCH EVANGELISTA, EN LO SANTUARI DEL MIRACLE.

L'evangelista sant Lluc

Per lo Evangeli Sagrat
feunos visita ab frequencia:
Lluch Sant Benaventurat,
Metje sempre de clemencia.

De llinatge Noble, y rich
en Antioquia nasquereu:
tot lo temps, que foreu xich
lletras en ella aprenguereu
entre Idols foreu criat,
donantlos Divina Essencia.
...
Lo Miragle, y cercania
hanvos consagrat Altar,
en ell, perque cada dia
vos pugan tots adorar,
tenint experimentat
per vos cura en sa doléncia.


Santuari de la Mare de Déu del Miracle a Riner. Antigament tenia un altar lateral dedicat a sant Lluc evangelista. Foto: wikipedia

Comentaris