Goigs a la Mare de Déu del Socors. Església dels Pares Camils de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS, Y LLAORS, QUE SE CANTAN A MARIA SANTÍSSIMA DEL SOCÒS, EN LO SEU ALTAR DE LA IGLESIA DE SANT FELIP NERI DELS PARES AGONITZANS EN LO CARRER MES BAIX DE SANT PERA, EN BARCELONA.


Del Cel Soberana Aurora,
del Socòs intitulada,
siau la nostra Advocada
puix tot lo mon vos honora.

Sou Socorro universal,
de tota humana criatura,
sou la Estrella clara, y pura,
quens donau llum Celestial,
sou Ribera desitjada,
en que tot lo mon millora.
...
En Santa Martra en ribera
era vostre lloch Sagrat,
per ser aquèll assolat:
vuy als barris de Sant Pera
en Sant Felip trasladada,
lo any vint, la gent vos adora.

Als devots, que en la Agonia
están postràts, y rendits,
desvalguts, y afligits
siàulos Socòs, y guia;
y alcançaulos la morada
del Cel, com à Protectora.

Puix sou la mediadora
ab vostre Fill, y estimada:
siàu la nostra Advocada,
puix tot lo mon vos honora.


Uns altres Goigs a la Mare de Déu del Socors venerada a l'església dels Pares Camils del Carrer Sant Pere més Baix

Església dels Pares Camils o dels Agonitzants de Barcelona.
El convent dels Camils de Barcelona (1662) fou el primer dels Països Catalans, seguit del de València el 1765. Al carrer Més Baix de Sant Pere, 33, encara hi ha l'església de la primera seu de l'orde. Foto i més informació: Pobles de Catalunya

Foto: Pep Salvà.

Foto: Ramon Sales Encinas.


Comentaris