Goigs a la Mare de Déu del Lledó. Valls (Alt Camp, Tarragona).

GOIGS EN LLAOR DE LA MARE DE DÉU DEL LLEDÓ QUE ES VENERA AL SEU SANTUARI DE VALLS.

Mare de Déu del Lledó

Sacra Princesa, Maria,
Verge Pia,
Mare de Déu del Lledó,
sigueu-nos protecció.

En un lledoner us trobàveu,
i habitàveu,
quan us van, Verge, trobar,
i al qui us venia a honorar
us mostràreu,
oh bellesa singular,
preciosa melodia.
...
Sou de Valls, si bé es pondera,
l'oli, cera
joies d'aquest cambril, riques,
vots, tot el demés que expliques,
primavera
meravella amb què publiques,
Blasó que per glòria sia.

Cèlica Reina, Maria,
llum i guia.
Mare de Déu del Lledó,
sigueu-nos protecció.

Text del Caputxí P. Fidel d'Olot (1965). Arranjat per Mn. Joan Roig i Montserrat.
Dibuix d'Efrem Llorach.

Versió antiga d'aquests Goigs:
GOIGS EN ALABANSA DE LA IMATGE ADMIRABLE DE MARIA SANTISSIMA, TROBADA EN LA SOCA DE UN LLADONER, VENERADA EN LO CONVENT DELS PARES CAPUTXINS DE LA VILA DE VALLS DEL CAMP DE TARRAGONA Y SON PATRONS LOS REGIDORS DE DITA VILA.

Maria plena de gracia,
Mare de Consolació.
Siau la nostra Advocada
Verge Santa del Lladó.

En lo Lladoner estaveu,
Quant vos ván Verge trobár,
Molt hermosa vos mostráreu,
Al quius venia á adorár;
Concedintli ab prestesa
La justa petició.
...

Mare de Déu del Lledó
Foto: Arquebisbat de Tarragona
Santuari de la Mare de Déu del Lledó, "els caputxins", tot i que avui son els claretians qui tenen cura del Santuari i el col·legi annex.
Mare de Déu del Lledó
al Camí dels Degotalls de Montserrat

.

Comentaris