Goigs a la Puríssima Concepció de Maria. El Born de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DE LA PURISSIMA CONCEPCIO DE MARIA SANTISSIMA, COLLOCADA EN LA REAL COLUMNA, QUE EN LO BORN DE LA EXCELLENTISSIMA CIUTAT DE BARCELONA ERIGÌ LA CATOLICA MAGESTAT DE CARLOS TERCER (QUE DEU GUARDE) REY DE LAS ESPANYAS. 20 DE JUNY DE 1706.


En la vostre protecciò
funda Espanya tot son ser;
guardau à Carlos Tercer,
Verge de la Concepció.

Lo nom de Eva convertireu
en Ave, ab que destroçareu
de Adam la culpa, y triumfareu
de tot lo Infern, que rendireu:
à vostras alas perçó
se arrima lo Regne enter.
...
Fou Barcelona assitiada
per lo de Anjou, y enfi
vençut aquell, erigì
esta Columna Sagrada
Carlos, en demostraciò,
que sou son Nort verdader.


A l'antiga plaça del Born, on actualment hi ha el Passeig del Born, entre la Basílica de Santa Maria del Mar i el Carrer del Rec, el 1706 hi fou erigit un monument a la Immaculada Concepció en commemoració de la victòria de l’arxiduc Carles contra Felip V. Monument que fou destruït durant el setge del 1714.Comentaris