Visita o Súpliques a la Mare de Déu de la Pietat. Arbúcies (La Selva, Girona)

Mare de Déu de la Pietat. Arbúcies.
Foto: Josep Maria

Verge de la Pietat, salut dels malalts, consol dels afligits, empar de tots els que us invoquen. Vós, que sempre atenguéreu i protegíreu als nostres avantpassats, empareu-nos també a nosaltres en els temps actuals, protegint-nos i defensant-nos contra tots els enemics de l'ànima i del cos. Avemaria.

Reina del Montseny, honor del nostre poble, Senyora dels nostres cors; torneu a regnar, com abans en aquesta Vila i Comarca, feu que en ells floreixin de bell nou totes les virtuts cristianes i que tots els pobles de l'encontrada vos estimin a Vós i a vostre Fill Santíssim. Avemaria.

Mare nostra estimada, refugi dels pecadors, esperança dels que en Vós confien, guardeu-nos de caure en pecat, guieu-nos per els camins d'aquesta vida i a l'hora de la mort, porteu-nos cap al cel. Avemaria i Glòria.

Déu vos Salve, Reina i Mare...
Verge de la Pietat, pregueu per nosaltres. Perquè siguem dignes de les promeses de Nostre Senyor Jesucrist.

Oració: Oh Déu, puig que en la Passió vostra, una espasa de dolor, com havia profetitzat Simeó, travessà l'ànima dolcíssima de la Gloriosa Verge i Mare Maria, concediu-nos: que els qui meditem ara els seus dolors, aconseguim l'efecte feliç de la passió vostra. Vós que, essent Déu, viviu i regneu amb el Pare i l'Esperit Sant, per tots els segles dels segles. Amén.

Església de la Mare de Déu de la Pietat, a Arbúcies.
Foto: Josep Maria

Interior de l'església. Foto: Josep Maria


Comentaris