Cant: El Senyor és la meva força.

Calvari. Segles XIII-XIV. Procedent de l'Hospital de Clergues de Girona.
Museu d'Art de Girona

El Senyor és la meva força
el Senyor el meu cant.
Ell m'ha estat la salvació.
En Ell confio i no tinc por.
En Ell confio i no tinc por.


Comentaris