Goigs a sant Martí. Sant Martí de Surroca a Ogassa (Ripollès, Girona)

GOIGS DE S. MARTÍ, B., PATRÓ DE SURROCA, BISBAT DE VICH.

Sant Martí, soldat, monjo i bisbe.

De Monjos espill y guia,
Y honra del Episcopat:
Defensaunos nit y dia
Sant Martí, nostre Advocat.

Nascut en lo paganisme.
No obstant tenint un bon cor,
Y sentint prompte l' olor,
Y virtut del Cristianisme,
Fugiu de la idolatria
Cap al Catecumenat.
...
Proba vostra intercessió
Veurer que tothom acut
Á vos, y la multitut
De llochs, de que sou Patró:
Per tant Surroca confia
Que'ns miraréu ab bondat.

Alcansaunos l' alegría
Y eterna felicitat:
Vos suplicam, que aixis sia
Sant Martí nostre Advocat.


Església parroquial de Sant Martí de Surroca, al municipi d'Ogassa.
Foto: Xavier Blancafort Pujols

El dia de l'aplec de Sant Martí de Surroca o Surroca de Dalt, el segon diumenge de novembre.
Foto: Esteve i Esther

Interior de l'església de Sant Martí de Surroca
Foto: Esteve i Esther


Comentaris