Goigs a sant Benet

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS PARE Y PATRIARCA S. BENET ABAT, SOL DEL OCCIDENT.

Sant Benet abat

De tots los Pastors Prelat
columna, guia, y honor,
Sant Benet nostre Advocat
siau, llum, y Protector.

De Nobles pares nasquereu
per ser de Nurcia farol,
ahont en virtuts com un Sol
en continent resplanguereu:
Per avervos Deu creat
son recte legislador.
...
Vostres virtuts per tant grans
velas son que han conduhit,
la nau de vostre Esperit
al port de major descans:
Hahont per sempre Coronát
sou per ser triunfador.

Puix al qui vos ha invocát
asistiu consolador,
Sant Benet nostre Advocat
siau, llum, y Protector.


Sant Benet, en el Camí dels Degotalls de Montserrat.

.

Comentaris