Goigs a sant Josep. Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

GOIGS AL GLORIÓS PATRIARCA ST. JOSEPH QUE SE VENERA EN LA PARROQUIAL BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL MAR DE BARCELONA. Any 1926.

Sant Josep

Puix Déu vos ha confiat
a sa Filla molt amada:
feu que ab Vos tingàm posada
dalt del Cel al séu costat.

A vostre sant nom s'inclina
tota la Cort celestial,
puix sou l'espòs virginal
de la qui es dels Cels Regina.
Vostra virtut y humiltat
axí lo Cel ha premiada.
...
Mentres María breçava
a Jesús ab gran dolçor
Sant Joseph ab ulls d'amor
des del banch los contemplava.
¡Oh dolça felicitat,
qui't copsàs qualque vegada!
...
Per ésser Sant sens igual
Pio Nou vos va nombrar
patró lo més singular
de la Església universal.
Los devots d'esta ciutat
gran Església us han alçada.

Vetllàu per lo vehinat
d'esta Parròquia sagrada:
feu que tots tingàm posada
al Cel a vostre costat.


Façana de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona
Foto: arnholddieter

Comentaris