Goigs a la Mare de Déu del Carme. Port d'Andratx (Mallorca)

GOIGS A LA MARE DE DÉU DEL CARME, TITULAR DE LA PARRÒQUIA DEL PORT D'ANDRATX (MALLORCA).


Alçant la vostra bandera,
siau nostre far i guia,
del Carme Verge Maria,
del Port d'Andratx marinera.

Vós que sou Mare potent,
sagrari de la dretura,
siau nivell i mesura
del seny i l'enteniment.

Del Port d'Andratx joia d'or,
Verge del Carme exalçada,
sou clau del cel, sou l'albada
que il·lumina el nostre cor.
...
Del nostre cor pescador,
Mare de Déu de l'altura,
millorau la singladura
de la fe i la germanor.


Parròquia de la Mare de Déu del Carme al Port d'Andratx (Mallorca)
Foto: Mallorca t'estim!

Festes de la Mare de Déu del Carme (16 de juliol) al Port d'Andratx
Foto: Lorenzo Gutiérrez


Comentaris