Poema de Mn. Cinto Verdaguer a la Santíssima Trinitat

La Santísima Trinidad. Atribuit a Francisco Caro
Museo de Belas Artes da Coruña

Gloria eterna us sia dada,
oh Déu just, Déu fort, Déu gran,
Trinitat sagrada,
Pare, Fill i Esperit Sant.

Pare etern, oh mar immensa
d'on a rius surten los sers,
principi d'on tot comença,
últim fi del univers.

Oh eterna sabiduria,
Verb de Déu totpoderós,
naixeu dins l'ànima mia
perquè jo renasca en Vós.

Oh Esperit, foc del Cenacle,
tornau a encendre lo món;
parlau nos, etern oracle,
puix de tot bé sou la font.

Oh tres sols que uniu la flama
damunt de tot lo creat,
donau a aquell qui vos ama
fe, esperança i caritat.

Quan hi ha algú que la estima
com una abella a la flor
davalla de l'alta cima
i fa niu, dintre son cor.

Comentaris