Goigs a Santa Margarida. Cassà de la Selva (Gironès, Girona)

Puix de Verge portau palma,
de Martir teniu Corona:
Margarida Verge, y Sta.
siau nostra Protectora.
...
Jesu-Christ vos atorgà,
la vostra petició,
y molt en particular,
la qui ab Fé, y devoció,
la Cinta fe ha posada,
ha trobat remey tot hora.

Verge, y Martir Sagrada
socorreu aquell queus crida:
Siau la nostra Advocada
Verge, y Martir Margarida.
Comentaris