Goigs a Sant Martí, patró de Cassà de la Selva (Gironès, Girona)

Sant Martí

Puix ab Deu en gran manera
sou poderós Protector;
Al devót quen Vos espera
Sant Marti, dauli favór.
...
Alcansáu en tots afanys
als de la Vila de Cassá de la Selva
del Cel remey soberá,
salút y felissos anys:
Siáu sempre llur Pastór
y gloria la mes entera.
Església parroquial de Sant Martí a Cassà de la Selva

Sant Martí. Cassà de la Selva

Comentaris