Goigs a sant Cebrià patró de Tiana (Maresme, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS SANT CIPRIÁ, BISBE Y MARTIR, PATRÓ DE TIANA QUE SE CANTAN EN SA ANTIGUA IGLESIA PARROQUIAL, BISBAT DE BARCELONA.

Sant Cebrià

Sabi é isigne Prelat
Martir de invicto valor
Cipriá dàunos favor
en tota necessitat.

La Africa noble bressol
al naixer vos oferí,
del vici vos encubrí
de passions lo pagà vol,
que reprimireu casat,
de Oratoria professor.
...
Ditxosa y felis Tiana
en tenirvos per Patró
puig en tota ocasió
si os prega ab fé cristiana
sempre lo auxili ha lograt
de tan gran intercessor.

Puig sóu lo nostre advocat
y nos mirau ab amor:
Ciprià daunos favor
en tota necessitat.

Font: Diputació de Barcelona


Sant Cebrià en una casulla brodada l'any 1617 per a la parròquia de Tiana.
Foto: creudeterme.blogspot.com

Comentaris