Goigs al beat Miró de Tagamanent. Sant Joan de les Abadesses (Ripollès, Girona).

GOIGS DEL BEATO MIRÓ DE TAGAMANENT, CANÓNGE REGULAR DE SANT AGUSTÍ DEL MONASTIR DE SANT JOAN DE LAS ABADESSAS, EN LA IGLESIA DEL QUAL, BAIX LO NOM DEL BEATO MIR, SE CONSERVAN LAS SUAS RELIQUIAS; SA MEMORIA SE FÁ EN LO DIA 12 DE SETEMBRE. Any 1875.

Sepulcre del beat Miró de Tagamanent al Monestir de Sant Joan de les Abadesses.
Foto: Bocachete.

Puig los favors que alcansáu
proban vostra santedat:
Beato Miró pregáu
per qui os pren per advocat.

Nat vos en Tagamanent,
fill de Ramon Berenguer
y Ermisenda sa muller,
junt ab noblesa eminent
las virtuts héu heretat,
que encara més aumentáu.
...
Desde mil cent xeixanta hú,
de mal de cap y caixals,
de tumors, de altres mals,
no ha acudit á vos ningú
sens lograr la sanitat,
com vuy encara probáu.

Puig lo Senyor se compláu
en que siáu invocat:
Beato Miró pregáu
per qui os pren per advocat.


Detall de la imatge del beat Miró de Tagamanent esculpida en el seu sepulcre.
Foto: pedresdegirona.com.

Absis del monestir de Sant Joan de les Abadesses.
Foto: PMRMaeyaert.

Comentaris