Cobles de romiatge a la Mare de Déu de Núria (Ripollès, Girona)

COBLES DE ROMIATJE EN LLAHOR DE NOSTRA SENYORA DE NURIA.

Mare de Déu de Núria

Puig voleu ser nomenada
Senyora d'eix Pirineu:
Desde Nuria, Mare amada,
ohiu sempre nostra veu.

Coloma blanca, niareu
del alt Nuria en un bell plá,
plá que ab vostres dons rosareu
prop de Vos bé florirá;
feu que florida gemada
de virtuts tregui 'l cor meu.

Corrém tots á vostres brassos
com á un anyorat país,
guiau nostres incerts passos
pel camí del paradís,
també vers vostra morada
al devot y humil romeu.
...

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Santuari de la Mare de Déu de Núria, amb la capella de Sant Gil a l'esquerra.

Comentaris