Goigs a la Mare de Déu de Lourdes. Font-Romeu (Cerdanya francesa)

ALABANSAS ROSSELLONESAS A NOSTRA SENYORA DE LURDAS, DEDICADAS AL ILLUSTRISSIM SENYOR BISBE DE PERPINYA, E. CARAGUEL. (Ayre dels goigs de Font-Romeu).


Ohiu-nos, Verge sagrada,
Nostra llengua vos parlar:
La Concepcio de Lurdas
Anem tots la visitar.

Alli prop la ribereta,
Maria vos apareix,
Escoltau-la, Bernadeta,
Nostres mals ja los coneix:
"Jo som Verg' Immaculada"
Miñona, veniu pregar.
...
En la terra de Cerdanya,
Err y Belloch trobareu,
Gran bosch, hemosa montanya,
En lo mitg es Font-Romeu;
Capelles molt veneradas
No volem las olvidar.
...
Puix seu Verge Immaculada,
Cantarem sens may parar.
La Concepcio de Lurdas
Anem tots a visitar.


Edició d'Antoni Sàbat Aguilera.

Comentaris