Cobles a la Mare de Déu dels Desemparats. Basílica de Sant Feliu de Girona (Gironès, Girona)

COBLAS AB QUE LOS CONFRARES, Y DEMES DEVOTS DE NOSTRA SENYORA DELS DESAMPARATS HUMILMENT IMPLORAN AL SEU PODEROSÍSSIM AMPARO, EN LA CAPELLA Á SON HONOR DEDICADA EN LA INSIGNE, SECULAR, Y COLLEGIATA IGLESIA DE SANT FELIU DE GERONA.


Amparo de atribulats,
de afligits consoladora,
Amparaunos protectora
Mare dels Desamparats.

Amparáunos, Reyna pura,
quant lo infernal enemich,
rabiós, y cruel inich
precipitarnos procura;
de sos enganys depravats
sent Vos la destruidora.
...
Amparáunos en la vida,
amparaunos enla mort,
feu que vostra eterna sort,
sia nostra sort cumplida;
perque Vos amparats,
vos vejám Corrdemptora.

Puix totas felicitats,
té qui de Vos se enamora:
Amparáunos protectora
Mare dels Desamparats.


Basílica de Sant Feliu (Sant Fèlix) de Girona.
Foto: Josep Maria


Comentaris