Goigs a sant Pere. Patró de Gelida (Alt Penedès, Barcelona)

GOIGS EN LLAOR DEL GLORIOS APOSTOL SANT PERE PATRO DE LA PARROQUIA DE GELIDA.


Sant Pere, capdavanter
entre tot l'apostolat.
Excels Sant Pere, porter,
mireu-nos amb caritat.

Un jorn pescant a la riba,
del llac de Genesaret,
fins a Vós la veu arriba
del Qui és veu del Paraclet.
Per seguir-lo més a pler,
la llar heu abandonat.
...
Talment com el gra de l'era
que el pagès va balejant,
Déu escull amb amor vera
aquell que és perseverant.
Aquest sempre us té proper,
car sols guardeu el bon blat.

El poble, tot, de Gelida,
us clama amb commoses veus,
acudint amb fe sens mida,
de genolls als vostres peus.
Puix el nostre amor és ver,
deslliureu-nos del pecat.

Agraeixo a Daniel Vallribera, nét del compositor d'aquests Goigs, que m'hagi fet arribar aquest exemplar.

Església de sant Pere de Gelida.
Foto: ViajerosMundi

Comentaris