dimarts, 1 de març de 2016

Goigs a sant Sebastià. Molló (Ripollès, Girona)

GOIGS EN HONOR DEL GLORIÓS MÁRTIR SANT SEBASTIÁ, QUE AB SINGULAR DEVOCIÓ SE VENERA EN LO LLOCH DE STA. CECILIA DE MOLLÓ. BISBAT DE GERONA, EN LA IGLESIA DEDICADA Á DIT SANT.

Mártir Sant Sebastiá,
suplicám ab gran ardencia,
que á Jesús vulláu pregar,
nos guarde de pestilencia.

Molt grans foren los torments,
que heu patit, segóns es vist,
convertint á moltas gents,
ab aquells á Jesucrist;
persó venim suplicant,
devant vostre ab reverencia.
...
Amat poble de Molló
te pots tenir per ditxós:
puig tenint tan gran Patró
alcansarás mil favors,
y tot lo que't convindrá
te dará ab sa providencia.

Puig que sou tan escoltat,
per la Divina excelencia,
tots venim á suplicar,
nos guardeu de pestilencia.


Església de Sant Sebastià de Molló.
Foto: Bertrand Grondin
Església de Sant Sebastià de Molló, a l'entrada del poble.
Foto: Bertrand Grondin

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada