Goigs a la Mare de Déu de les Agulles. Montagut i Oix (Garrotxa, Girona)

Mare de Déu de les Agulles
Imatge vestida amb un coixí on s'hi claven agulles. És invocada per a portar sort
a les noies i pels nois era invocada per a lliurar-se del servei militar.

Cristiá devotament
ab contento cantar vullas;
Reyna sou del Cel y terra,
Primpcesa de las Agullas.

Senyora Verge María
be vos aportá del Cel,
una molt noble embaixada
lo Angel Sant Gabriel:
vos parlá ab alegría;
perque al Cel no hi ha tristuras.
...
Deixareu aquesta vida
Vos Verge y Mare María,
y en lo Cel sou coronada
que es molt gran alegría;
ditxosa la cristiandat
que de Vos hi ha figuras.

Dal del Cel sou coronada
ahont hi ha moltas dolçuras,
siau la nostre advocada
Mare de Deu de las Agullas.Imatge antiga de la Mare de Déu de les Agulles
Es troba al Museu Diocesà de Girona
Foto extreta del Full Parroquial de Girona

Ermita de la Mare de Déu de les Agulles (s.XII)
Foto: Imartin6

L'ermita es troba al camí de Puig de Bassegoda
Foto: Tomàs Irigaray


Comentaris