Goigs a la Mare de Déu de l'Alegria. Santuari de la Mare de Déu del Coll de Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE LA ALEGRIA, QUE'S CANTAN Á LA SUA IMATJE QUE SE VENERA EN LO SANTUARI DE NOTRA. SRA. DEL COLL, BISBAT DE BARCELONA. ANY 1891.


Puig se alegra vostre amor
Si os invocan cada dia:
Alegrau lo nostre cor
Oh Verge de la Alegria.

Alegrau al afligit
Que vostre favor implora,
Servintli de clara aurora
De la tristeza en la nit:
Mostranli lo bé infinit
Que sens vos no alcansaria.
...
Alegrau vostres devots
Que os invocan amorosos,
Alegrau als fervorosos
Que us cantan aquestos goigs;
Alegrau als que, Senyora,
Os invocan nit y dia.
...


Font: bibliogoigs


GOIGS, ARA PER PRIMERA VEGADA DICTATS, EN LLAOR DE LA MARE DE DÉU DE L'ALEGRIA VENERADA AL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL COLL I DE FONT-RUBIA, A EXTRAMURS DE LA CIUTAT DE BARCELONA.

Puix sou Vós dels homes
consol i remei:
Verge d'Alegria
de mal ens guardeu.

Per ser preservada
vostra Concepció,
l'original culpa
no hi va trobar lloc;
puix Déu amb sa gràcia
ja us previngué.
...
Puix sou Mare nostra
i tant Vós podeu:
Verge d'Alegria
de mal ens guardeu.


Segons Joan Amades la Mare de Déu de l'Alegria venerada a l'ermita de la Mare de Déu del Coll de la muntanya Pelada, dels afores de Barcelona, fou trobada al peu de la porta coberta per un gran munt de fullaraca després d'una nit tempestuosa de vent. La gent deia que havia caigut del cel.

Antiga imatge de la Mare de Déu del Coll.
Extret de la web d'Antoni Sàbat Aguilera.

La capella i ara església parroquial de la Mare de Déu del Coll.
Foto i més informació: Conxita Puigarnau, al bloc Seduïdes per Barcelona.

La Mare de Déu de l'Alegria es venerava en un dels altars de la nau de l'església. La imatge era de factura molt senzilla i de pedra blanca decorada, d'uns 64 cm d'alçada i anava coberta amb vestits de roba. La imatge es va perdre el 1936. Passada la guerra es va posar una talla antiga de la Mare de Déu per a substituir-la.


Comentaris