Cobles a la Vera Creu. Besalú (Garrotxa, Girona)

COBLAS A LA SANTISSIMA VERA CREU, DE LA VILA DE BESALU.

Santa Vera Creu de Besalú

Puix nostra reparació
per Christo en Vos fou obrada;
Vos adorám Creu Sagrada
ab humil devoció.

Vostra virtút adorám,
per la qual tots deslliurats,
forem del pecát de Adám,
que ans tenia atormentáts:
Y tenintvos abrazada
ab cor de contrició.
...
Los Miracles heu obrát
Vos Creu Santa en Besalú,
son tants que deixan pasmát
à tot Poble en comú:
Y puix sempre deslliurada
la haveu de tota aflicciò.
...
Puix sempre sou estada
dels Homens Redemció;
Vos adorám Creu Sagrada
ab humil devoció.

Font: Biblioteca de Catalunya


La Vera-Creu, a l'església de Sant Vicenç de Besalú. Va ser cedida per Francesc Cambó el 1923 i va substituir la primera, portada de Roma per Bernat Tallaferro el 1017, robada el 1899.
Foto: Vadobuch

Església de Sant Vicenç de Besalú
Foto: Paranaense81

Comentaris