Súpliques i Alabances a la Mare de Déu del Castell de Balsareny. Balsareny (Bages, Barcelona)

SUPLICAS A LA MARE DE DEU DEL CASTELL DE BALSARENY. BISBAT DE SOLSONA, PERA CANTARSE EN LA SUA SANTA ERMITA PROPIETAT DE LA BARONIA DE BALSARENY, MARQUESAT D'ALÓS.


O Vos, Mare estimada,
Miraunos ab clemencia,
Siau nostra advocada,
Daunos vostra assistencia.

De Balsareny Senyora,
Dau la benedicció
A aquest poble que implora
La vostra protecció.
...
De Balsareny los pobles
Qu'estan a sos voltants
De aquestas gracias nobles
Sian participants.
...
O María amparaulos
Als Barons d'est castell,
Sempre, sempre abrigaulos
Ab vostre sant mantell.

Font: Antoni Prat


ALABANSAS A LA VERGE SANTÍSSIMA VENERADA EN LO CASTELL DE BALSARENY. BISBAT DE SOLSONA.

Mare de Déu del Castell de Balsareny
Foto: Lola Lucas

Salve, Maria
De Balsareny,
Canto avuy vostras glorias
Ab grandíssim content.

En mitg d'estrellas mil brilla hermosíssim
Lo sol, qu' á tot lo mon dona claror:
Vos, Maria, sou Sol de llums molt puras,
Qu'il·luminau al pobre pecador.

En lo fosch de la nit la lluna plena
Alegra en gran manera al viatjant:
Lluna plena de gracias sou, Senyora,
Lluna plena, qu'á tots nos alegrau.
...
De Balsareny l'imatge de María
Es obra preciosíssima de l'art.
Sa blancura, es de mármol de Carrara,
Expressa sa puresa singular.


Capella romànica del Castell de Balsareny
Foto: Llorenç Ll.Comentaris