Goigs a la Mare de Déu de la Mata. Llinars, a Castellar del Riu (Berguedà, Barcelona)

GOIGS QUE'S CANTEN EN ALABANSA DE NOSTRA SENYORA DE LA MATA EN SA CAPELLA DE LA PARRÒQUIA DE LLINÁS, JURISDICCIÓ MUNICIPAL DE CASTELLAR DEL RIU.


Si l'alabança us és grata
plausiblement escolteu:
Verge Santa de la Mata
per tots nosaltres vetlleu.

Veient trista la comarca
i parròquia de Llinars,
vós mateixa li feu d'Arca
defensant-la amb vostre braç;
d'alegria el poble esclata
per la gràcia que li feu.

Per molts dies dins l'obaga
de Canals de Catllarí
anava un bou a la saga
de Vós, fora del camí,
i un cap vespre veu i olfata
que en una boixera esteu.
...
D'esvinçats i trencadures
sou Vós eficaç remei,
perxó us porten criatures
demanant vostre servei;
aixís la fama es dilata
de que sou Mare de Déu.

Edició de la parròquia, posada al dia per J.T. al 1983.

Mare de Déu de la Mata
Foto: Amics de Castellar del Riu


Puig tot lo mon vos acata,
gran Reyna celestial:
Mare de Deu de la Mata,
deslliuraunos de tot mal.

Per aquell goig que rebereu
quant vos portá la embaixada
lo Angel, y concebereu
restant verge immaculada:
siau nostra advocada,
Mare de un Rey eternal.
...
Als trencats patrocinau
ab especial clemencia,
joves y vells deslliurau
de aquella fatal dolencia;
logrant en vostra presencia
lo remey celestial.

Reyna doncs, y gran Senyora
de la curia angelical:
Siau nostra defensora,
y guardaunos de tot mal.


Santuari de la Mare de Déu de la Mata, a Llinars de Castellar del Riu
Foto: Isidre Blanc

Santuari d'un barroc senzill de finals del segle XVII a principis del XVIII
Foto: Isidre Blanc

Mare de Déu de la Mata, al seu santuari de Llinars de Castellar del Riu
Retall d'una foto dels Amics de Castellar del Riu


Comentaris