Goigs a la Mare de Déu de Savila o de La-Vila. Ceuró, a Castellar de la Ribera (Solsonès, Lleida)

GOIGS QUE'S CANTAN A NOSTRA SENYORA DE LA-VILA EN SON SANTUARI DE LA PARROQUIA DE CEURÓ. BISBAT DE SOLSONA.

Mare de Déu de Savila
Ceuró (Solsonès)


Vostres goigs tots cantarém
ab contento y alegria:
Siau la nostra Advocada,
Verge Santa de La-Vila.

Lo primer, Verge Maria,
fou quant l'Angel Sant Gabriel
vos vingué á visitar
d'allí de part del Gran Deu,
dihent que concebiríau
al Gran desitjat Mesías.
...
En una font fou trovada
vostra Imatje, Verge pía;
regaunos de allá las plantas
quant esta terra aixut tinga,
y vullaunos alcansar
la perfecta alegría.

Puig que sou del pecador
llum, amparo, nort y guía:
Siau la nostra advocada
Verge Santa de La-Vila.


GOIGS A LLAOR DE LA MARE DE DÉU DE ÇA-VILA QUE ES VENERA EN EL SANTUARI DE LA VILA DE PERDIGUERS, PARRÒQUIA DE CEURÓ, DEL BISBAT DE SOLSONA.


De Ça-Vila anomenada,
nostra llum, consol i guia:
Per vostres bondats, Maria,
siau la nostra Advocada.

Vostra imatge gloriosa
sobre una font es trobà;
qui collí tan bella Rosa
humilment us va adorar,
col·locant-la com devia
en lloc on fos venerada.
...
Vostra imatge peregrina
amb dos àngels consemblants,
que sou Torre Ivorina
els fidels són declarants;
l'ànima que s'hi refugia
es troba ben defensada.
...
Prop la Ribera Salada,
que us festeja amb ses remors,
ablaniu amb la mirada
l'eixut dels camps i dels cors;
només manca que amb fe pia
la gent clami confiada.
...
De La Ribera Salada
nostra llum, consol i guia:
Per vostres bondats, Maria,
siau la nostra Advocada.


GOIGS DE LA PLUJA QUE ES CANTEN EN EL SANTUARI DE NTRA. SRA. DE LA-VILA DE LA PARRÒQUIA DE CEURÓ, BISBAT DE SOLSONA.

Clica a sobre per a llegir
els Goigs complets.

De la Ribera Salada
puix sou Mare la més pia,
la pluja tan desitjada
doneu nos Verge Maria.

Els nostres antepassats,
abundant pluja lograren,
quan en temps de sequedats
en La Vila os visitaren,
digneu vos ser l'advocada
de sos fills en aquest dia.
...
Al ser en la font trobada
és un claríssim senyal,
que si amb fe sou visitada
sou de aigües mineral,
per ço sou tan reclamada
quant eixut Déu nos envia.
...

Comentaris