Goigs a sant Blai. El Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell, Lleida)

GOIGS AL GLORIÓS SANT BLASI, PATRÓ DE LA VILA DEL PALAU D'ANGLESOLA. PLA D'URGELL, BISBAT DE SOLSONA.

Sant Blai, bisbe i màrtir
Màrtir sant, molt exaltat
en la cort del Rei de Glòria:
Tingueu del Palau memòria
Blasi benaventurat.

Al món fóreu quan visquéreu
exemplar de santedat,
de totes virtuts dotat,
i tan justa vida féreu
que bisbe ser meresquéreu
de Sebaste en la ciutat.

De vós relíquia sagrada
el Palau guarda i adora,
i en ella té i atresora
la prenda més estimada.
De tot l'Urgell i Segarra
molts malalts haveu curat.

Puix en lo cel tan honorat,
triomfant amb gran victòria:
Tingueu del Palau memòria
Blasi benaventurat.

Agraeixo a Dionís Gutiérrez i Rosich, Mantenidor del Servei d'Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida, l'aportació dels presents Goigs.
Església parroquial de Sant Joan Baptista del Palau d'Anglesola
Per sant Blai, copatró del poble, el 2 de febrer, es celebra la festa major d'hivern.
Programa de la festa major d'hivern del 2015.
Foto: Xbosch
Altar de Sant Joan Baptista a l'església parroquial
Foto i més informació: Pobles de Catalunya

.

Comentaris