Goigs a sant Pelegrí. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès, Barcelona)

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS SANT PEREGRI, QUE SE CANTAN EN LA SUA SANTA CAPELLA EN VILAFRANCA DEL PANADÉS. Any 1870.


Clar estel de paciencia
y de amor sou serafi;
exemplar de penitencia
ó beneit sant Peregri.

Ohint vostres prechs fervents
la Reina nostra Senyora
á la ordre dels Servents
vos portá la emperadora:
un ángel ab gran clemencia
vos guiá en aquell cami.

En trenta anys ja may seguereu
per ser penitent soldad,
ja may en lo llit jaguereu
servint á Deu de bon grat:
Lo cual per sa omnipotencia
vos honrá fins á la fi.
...
Mirau ab ulls de clemencia
al devot queus prega asi;
exemplar de penitencia
ó beneit sant Peregri.A l'esquerra, la capella de Sant Pelegrí. Avui forma part del Museu del Vi de Vilafranca. Fundada l'any 1334 i situada al davant de la Basílica de Santa Maria, tenia l'advocació de Nostra Senyora dels Socors pels frares trinitaris. Després va passar a l'advocació de Sant Pelegrí.
Foto: totsonpuntsdevista.blogspot.com

Comentaris