Goigs a la Mare de Déu dels Àngels. La Llosa, a Lles de Cerdanya (Cerdanya, Lleida)

GOIG A LLAHOR DE LA MARE DE DÉU DELS ANGELS QUE'S VENERA EN LO TERME DE LA LLOSA, PARROQUIA DE VILIELLA, BISBAT D'URGELL.


Puig teniu tal potestat,
dels tresors sou donadora:
Dels Angels acompanyada,
Reina Santa de la Llosa.

En la cort celestial
teniu ilustre corona,
ornada de gracia tal
que tot cuant voleu se us dona.
Vos prenem per advocada
per ser Vos tant poderosa.

En una alta montanya
habeu volgut habitar,
en lo terme de la Llosa
ahont sens Vos no's pot estar.
Siaunos en bona guia
suplicantvos amorosa.

Valeunos, Verge Maria,
Mare del Rey eternal;
puig que sou la llum i guia,
vullaunos guardar del mal;
siaunos guia triada
en la hora perillosa.
...


Ermita de la Mare de Déu dels Àngels, al costat de les runes del castell de la Llosa. Municipi de Lles de Cerdanya. L'ermita és de planta rectangular amb la volta esfondrada. Va ser l'església parroquial de l'antic terme de la Llosa. Més informació i imatges a Catalunya Medieval. Foto: David Soler.


Comentaris