Goigs a sant Eusebi, prevere i màrtir.

GOIGS EN LLAHOR DE SANT EUSSEBI PREVERE. QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLESIA EN LO DIA 14 D'AGOST.

Sant Eusebi de Roma, prevere i màrtir.

Puix contra 'l vici y error
Escut foreu poderós.
Doneunos vostre valor
Prevere Eussebi gloriós.

Quan la secta dels arians
Insolent se presentava
Y traidora batallava
Contra 'ls pacifichs cristians,
Vos escollí lo Senyor
Com atleta coratjós.
...
La sua vida ignocent
Los heretges infamaren,
Y á Constanci l' acusaren
D' home pervers y dolent:
Y maná l' emperador
Qu' en la presó fos reclos.

Lo posen d' un modo tal
Que apenes moure's podia
Puix sols quatre pams tenia
Eix lloch trist y sepulcral:
Set mesos sofrí 'l rigor
D' aquest suplici horrorós.
...


Edició dels Goigs feta per l'Antoni Sàbat Aguilera


Comentaris