Goigs a santa Teresa de Jesús. Avinyonet del Penedès (Alt Penedès, Barcelona)

GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE Y DOCTORA STA. TERESA DE JESÚS, QUE 'S CANTAN EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE ST. PERE DE AVINYONET, BISBAT DE BARCELONA. SE CELEBRA LA SUA FESTA Á 15 DE OCTUBRE.


Puig que haventvos reclamada
Afavoriu ab prestesa;
Vullau ser nostra advocada
Gloriosa santa Teresa.

En la gran ciutat de Avila
De nobles pares nasquereu,
Y en las virtuts com á águila
Realsar lo vol volguereu,
Per mirar enamorada
Al Sol de millor noblesa.
...
Lo terma d'Avinyonet
Per patrona vos venera
Ventse clar lo amparo y net
Quant tothom ja desespera:
La llagosta desterrada
Ho testifica ab prou certesa.
...

Església de Sant Pere d'Avinyó, antiga parròquia de Sant Pere d'Avinyonet.
Foto: Maria Rosa Ferre


Comentaris