Goigs a santa Regina, verge i màrtir.

GOIGS EN LLAHOR DE SANTA REGINA, VERGE Y MÁRTYR, QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLESIA EN LO DIA 7 DE SETEMBRE.

Santa Regina, verge i màrtir.

¡Oh valerosa heroina
A qui Deu ha coronat!
Alcançaunos ¡oh Regina!
L'eternal felicitat.

Alisa, pátria us doná,
Pares gentils heu tingut,
Als pochs jorns d'haver nascut
De mara orfa vau restá:
Una dida us va cercá
Vostre pare atribulat.
...
Vostra dida us refermava
En vostres desitgs ardents,
La crueltat y 'ls torments
Del martyri vos pintava:
Y vostre cor anhelava
Morir per la veritat.
...
Puix que la gracia divina
Grans portents en vos ha obrat,
Alcançaunos ¡oh Regina!
L'eternal felicitat.


El martiri de santa Regina.

Foreu al potre estirada
Y açotada cruelment
Y ab hatxes de foch ardent
També us han atormentada:
Y en aygua freda ficada
Pera mes severitat
.

Comentaris