Goigs a sant Julià. Església de Sant Miquel de la Miana, a Sant Ferriol (Garrotxa, Girona)

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS SANT JULIÀ, LA IMATGE DEL CUAL SE VENERA EN SON SANTUARI EN LA PARROQUIA DE LA MIANA.


Puig ab Dèu sou poderós,
O sant gloriós:
Teníunos de vostra ma,
Excels mártir sant Juliá.

En Antioquía nasquéreu,
Ahont visquéreu
Sent de virtuts exemplar:
Vostre pare us' feu casar;
Més vos poguéreu
D' un modo pasmós guardar
En puresa vostres cos.
...
Per gran sant vos venerám,
Y us' suplicám
Los d' esta comarca tots
Qu' ohint nostres humils vots,
La pedra y llam
Evitém vostres devots;
Com també l' vici horrorós.


Antic monestir de Sant Julià del Mont (al municipi de Santa Pau). La parròquia de La Miana fou traslladada al segle XV des de Sant Julià del Mont a l'actual església de Sant Miquel.
Foto: Ermites de l'Alta Garrotxa

Església de Sant Miquel de la Miana.
Fotos: Josep Maria.

 


Altar de Sant Miquel


Comentaris