Goigs a sant Elm. Calafell (Baix Penedès, Tarragona)

GOIGS DEL GLORIOS SANT TELM, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DE SANTA CREU DE CALAFELL.

Sant Elm

Bisbe, y Martir gloriós
Sant Telm benaventurat:
pregau à nostre Senyor
quens guarde de tempestat.

En la Ciutat de Antioquia
vos consagraren per Bisbe,
perseguintvos un Pretor
que vivia en lley morisma,
al desert vos ne anareu
vivint ab gran soledat.
...
Quan estaveu á la carcel
ab escuritat molt gran,
del Cel devallá un Angel
ab gran claredat mostrant:
dels grillons y de la carcel
per ell foreu deslliurát.

Per Advocat y Patrò,
vos tenen los Navegants,
al temps que passant tormenta
vos pregan ab juntas mans,
uns llums los mostrau en lo ayre,
en mitg de la oscuritát.


Font: bibliogoigs

Església de la Santa Creu de Calafell
Foto: Enfo

Castell i antiga església de la Santa Creu de Calafell.
Foto: Enfo


Comentaris