Goigs a sant Sebastià. Veïnat de Monars a Montagut i Oix (Garrotxa, Girona)

GOIGS EN HONOR DEL GLORIÓS MÀRTIR SANT SEBASTIÀ, QUE'S VENERA EN LA SEVA CAPELLA DE MONTAGUT (BISBAT DE GIRONA)

Sant Sebastià màrtir

Màrtir Sant Sebastià,
Supliquem vostre clemència:
Volgueu a Jesús pregar
Que'ns guardi de pestilència.

Vostre pare és de Milà
Vostre mare de Narbona;
En la Cort Dioclesià
Per Capità vos corona
Però Vós, per Deu aimar,
Deixàreu sa dependència.
...
Gran remei de Vós espera
Per sos mals tot Montagut;
Aquí tothom us venera
I a vostre presència acut.
De que en Vós pot confiar
Ho ensenya la experiència.

Montagut davant l'altar
Us demana amb insistència
Volgueu a Jesús pregar
Que'ns guardi de pestilència.

Agraeixo a Miquel Camós l'aportació d'aquests Goigs


Si aquell qu'has pres per Patró
Munás may te deixará;
canta Munás las finesas,
del teu Patró Sebastiá
.
...
Ho dirán incessantment
las presentallas, los vots,
ab que los vostres devots
mostran llur agrahiment,
formant lo etern monument
que á Munás las finesas
del teu Patró Sebastiá.

Si en Munás cab tanta gloria
¡qué gracia no alcansará!
canta Munás las finesas
del teu Patró Sebastiá
.

Sant Sebastià de Monars, o també Sant Feliu de Monars.
Veïnat de Monars al municipi de Montagut i Oix.
Foto: Ajuntament de Montagut i Oix


Comentaris