Goigs a la Santíssima Trinitat. Viver i Serrateix (Berguedà, Barcelona)

GOIGS AL INEFABLE MYSTERI DE LA SS. TRINITAT, QUE SE CANTAN EN LA PARROQUIA DE VIVÈR DEL BISBÀT DE SOLSONA.

La Santíssima Trinitat.
La seva festa és el diumenge
després de la Pentecosta

Sacra Divina unitàt
digna de tota alabança:
daunos fé, amor, y Esperança
Santissima Trinitàt.

Etern, Immens, y Senyor
Immutable, Incomprehensible;
de lo visible, è invisible
Omnipotent Deu Creador:
puig ab efectes de amor
publicàm tal veritat.

Un Deu en personas tres
nostra fé Divina creu,
y que l' Fill home se feu
per nostre gran interès:
Una en tres Personas es
la Eterna Divinitat.
...
De Vos, Supremo Senyor,
esperàm lo Etern plaer
los del Poble de Vivèr,
que u's adoràm ab fervor:
venerànt com à major
la vostra Solemnitat.

Alabèm ab dolça veu
al Mysteri Sacrosant:
Pare, Fill, y Esperit Sant,
tres Personas, y un sol Deu.


Parròquia de Sant Miquel de Viver
Foto: Araceli Merino


Comentaris