Dolorosos sentiments de les ànimes del Purgatori. Batea (Terra Alta, Tarragona)


O mortal, o viador
que tan olvidats viviu!
A les ànimes oïu,
que criden: Ai que dolor!

Ai catòlics cristians!
que excessives són les penes
patint en estes cadenes
lligades de peus i mans!
Lliurau-nos d'aquest rigor,
puix és cert poder teniu.
...
Ditxosa serà la sort
dels qui ens donau adjutori;
per eixir del Purgatori,
vos valdrem en vida i mort.
Del judici lo furor
temprarem, si quan viviu.

Lo arcàngel sant Miquel
lo descans nos afiança;
puix lo pes de la balança
nos eleva fins al cel.
Serà nostre protector,
si al Novenari veniu.


Església parroquial de Sant Miquel de Batea
Foto: descobrir.cat

Interior de l'església
Foto: festacatalunya

Comentaris