Cobles a les Ànimes del Purgatori. Guimerà (Urgell, Lleida)

COBLES PER A CANTAR EN EL NOVENARI DE LES ÀNIMES DEL PURGATORI A LA PARRÒQUIA DE GUIMERÀ, ARQUEBISBAT DE TARRAGONA.


O mortal! O viador!
que tan oblidats viviu;
A les ànimes oïu
que criden: Ai quin dolor!

Ai catòlics cristians!
que excessives són les penes
que patim entre cadenes
lligades de peus i mans;
lliureu-nos d'aquest rigor
puix que aquest poder teniu.
...
Almoines i oracions,
misses, visites d'altar,
confessar i combregar,
penitències i perdons,
us supliquem per amor
de Jesús, Fill de Déu viu.
...
Ja l'Arcàngel Sant Miquel
el descans ens afiança,
puix el pes de la balança
ens enlaira fins al Cel;
serà el nostre Protector
si al Novenari veniu.


Església de Santa Maria de Guimerà, vista des del Castell
Foto: Enfo

Comentaris