Goigs a santa Anna. Montfullà (Gironès, Girona)

GOIGS EN LLOANÇA DE LA DITXOSA AVIA DE CRISTO NOSTRA SENYORA SANTA ANNA, QUE ES CANTAN EN LA SUA CAPELLA HEREMITICA DEL TERME DE MONTFULLÀ DEL BISBAT DE GERONA.

Sants Joaquim i Anna, amb la seva filla,
la Mare de Déu.

Anna Mare de María,
Avia del Salvador,
Suplicaunos nit y dia
per lo Poble pecador.
...
Visquereu molts anys casada
ab Joaquim vostre Marit,
del temple foreu llansada
perque no habiau parit:
despues en gran alegria
seus va mudar la tristor.
...
Pregau á la filla vostra
que es molt net y clar espill
que sia Advocada nostra
devant del seu únich fill:
y si lo enemich volia
causarnos dany, ni temor.
...
Montfullá rendidament
á vostres plantas postrat,
ab gran multitut de gent
de tot lo circumbeinat;
alaban tots vostra gloria
y os serveixen de bon cor.

Puig que Deu vos ha elegida
en la esfera superior
feu que alli tingam posada,
Avia del Redemptor.Entorn de l'ermita de santa Anna, amb les Guilleries i la muntanya del Far al fons.
Foto: Josep Maria.

Ermita de santa Anna de Montfullà, al municipi de Bescanó. Foto: Josep Maria.

El porxo d'entrada a l'ermita. Foto: Josep Maria. 

Sobre la porta: Santa Anna de Montfullà, pregueu per nosaltres. Foto: Josep Maria.

Interior de l'ermita de santa Anna de Montfullà. Foto: Josep Maria.

Detall del mosaic en la porta d'entrada


Comentaris