Oració a l'Esperit Sant

L'Esperit Sant el dia de Pentecosta

Oh Esperit Sant, Déu etern, Consolador de les ànimes, Fortalesa dels esperits, Llum de les intel·ligències, Amor dels nostres cors vulgueu acceptar aquests humils obsequis que practiquem en honor i glòria vostra; 
i encara que indignes de tota gràcia, concediu-nos, us ho demanem amb tota l'ànima, els vostres fruits i els vostres dons, 
per tal que, moguts sempre pel vostre mateix Esperit, guiats amb la vostra inspiració, consolats amb la vostra suavitat, enardits amb la vostra fortalesa, i encesos amb el vostre Amor, 
puguem servir-vos fidelment i perfectament en aquesta vida, i contemplar-vos en l'altra eternament. 
Així sia.


.

Comentaris