Goigs a Sant Vicenç. Contestins -Constantins- (Gironès, Girona)

Sant Vicenç, màrtir

Cristians estau atents,
escoltau las maravellas
del martiri que en grahellas
donaren á Sant Vicens.

Natural de Zaragoza
capital de Aragó,
y d'eix poble de Contestins
tutelar y gran patró;
fou una de las estrellas
de la Iglesia resplandens,
persó patí en grahellas
son martiri Sant Vicens.
...
Dignauvos desde la gloria
á vostres parroquians
conservarlos en memoria,
majorment als vostres sirvents,
que ab tota confiansa
vos veneran reverents,
en lo port y mar bonansa
daulos, Mártir Sant Vicens.


Església de Sant Vicenç de Constantins
Foto: Josep Maria

Església de Contestins
Dibuix de Ramon Prior Canales

Sant Vicenç a l'església de Salitja
d'on també n'és el patró


Comentaris