Goigs a santa Eulàlia patrona de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN LLAHOR DE STA. EULARIA, VERGE Y MÁRTIR, PRIMERA PATRONA DE BARCELONA, COMPOSTS PER LO DR. FRANCESCH LLAGOSTÉRA Y SALA EN 1884.

Santa Eulàlia de Barcelona es celebra el 12 de febrer

Si en sort propicia y contraria
foreu y sou sa Patrona:
Trobi sempre en Vos, Eularia,
són ferm escút Barcelona.

En lo cap del Principat
la primera llum vegéreu,
y en Sarriá al caliu cresquéreu
de nostra comtal Ciutat
qui de nina os ha mirat
com perla de sa corona.
...
Y donchs vostra protecció
mes y mes ab Vos nos lliga;
vulga Deu que may desdiga
nostra coral devoció;
que bé u's la deu de debó
poble que de honrat blasona.

Y puig no 's pert la plegaria
que ab l' agrahiment se abona:
Trobi sempre en Vos, Eularia,
són ferm escút Barcelona.

Font: Biblioteca de Catalunya

Sepulcre de Santa Eulàlia. Catedral de Barcelona.

Comentaris