Goigs a la Mare de Déu de Castellet. Sant Vicenç de Castellet (Bages, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DE NOSTRA SENYORA DE CASTELLET, ALUSIUS Á LA ANTIGUA IMATGE QUE AL CAVAR LA CISTERNA FOU TROBADA ENTRE LAS RUÌNAS: DIA 30 DE GENER DE 1778.

Processó amb la Mare de Déu de Castellet

Per apagarnos la Sed,
fent un Pou, foureu trobada:
Siau molt ben' arribada
Senyora de Castellet.

De temps immemorial,
os manteniau oculta
Vos, que estau libre de culpa,
Mare del Rey immortal;
Ab Jesus de Natzaret
sempre ben' acompanyada.
...
A una llegua de Manresa,
allá fora de Poblat,
no molt lluny de Montserrat,
mostrau vostra Gentilesa:
En vos el Rich, y el Pobret
troban benigna posada.
...

Font: Biblioteca de Catalunya


Mare de Déu de Castellet
Foto: Diputació de Barcelona

Imatge nova de la Mare de Déu de Castellet

Santuari de la Mare de Déu de Castellet
Foto: Pedro Salcedo

L'aplec es celebra el segon diumenge de setembreComentaris